Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy od 13.6.2014

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji") a to 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme doporučenej poistenej zásielky, nie formou dobierky.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov na základe Formulára na odstúpenie od zmluvy.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

   https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od Zmluvy. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme doporučenej poistenej zásielky. Bližšie údaje k dôsledkom odvolania zmluvy nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu : Ferlund Škandinávia, spol. s r.o., Krušovská 2096/61,

955 49 Topoľčany, mob.0917510654, 0903439187
mail: ferlund@ferlund.sk, web: www.ferlund.sk

 

 

 

 


FERLUND Škandinávia spol. s r.o. © 2024